Cách dùng Modun QUản Lý Kho trong Dantrisoft

Hôm nay mình viết hướng dẫn các bạn dùng Quản ly kho trong Dan Trí SOft
Để quản lý Kho hay dùng bất kỳ phần nào trên phần mềm việc đầu tiên là bạn phải nhập liệu vào phần mềm bằng cách 

1. vào Phần - Danh Mục - Thêm Thông Tin - và vào lại Danh Sách Hàng Hóa để kiểm tra sự tồn tại nhé ( làm theo hình bên dưới )(kiểm  tra sự tồn tại của dự liệu trong hệ thống )
Sau khi có dự liệu ban đầu ta vào Danh Mục QUẢN LÝ TỒN KHO (NHƯ HÌNH)


Trong quản lý tồn kho ta quan tâm 3 mục

Nhập , xuất và Báo cáo NXT và còn 2 danh mục thường dùng để kiểm tra la Bảng Kê Phiếu Xuất và Bảng kê Phiếu nhập

Để tạo phiếu nhập kho bạn vào
Phiếu nhạp kho và thao tác như hình bên dướiSau khi nhập xong nhớ kiểm tra sự tồn tại của phiếu nhập bằng cách vào bảng kê nhé

Kiểm tra lại bên trong bảng kê coi đã có phiếu nhập chưa nhé !

và Phiếu xuất cũng tương tự như thế

Nhớ làm theo các bước như hình bên dưới
* Nếu có chuẩn bị trên Excel thì nhớ kieemt tra SL trên Excel và trên Phần mềm trước khi lưu nhé

và cuối cùng vào Xuất nhập tồn để kiểm tra sự thAY  đổi về Sl nhé
Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết cũng như Dân Trí Soft.