[CẬP NHẬT PHẦN MỀM BÁN LẺ, BÁN SỈ]: Mục tiêu: hướng đến sự đơn giản, dễ dùng. - DantrisoftDân Trí Soft vừa cập nhật phiên bản mới:
+ Chức năng cho phép khách hàng khi Thêm hàng hóa thì thêm trực tiếp luôn giá bán lẻ ngay trong form.

+ Fix cố định 1 bảng giá bán lẻ, khách hàng không thể thêm hay xóa bảng giá lẻ, nhằm giảm rủi ro sử dựng sai chức năng từ khách hàng.
+ Bảng giá bán sỉ vẫn để cơ chế tạo ra vô cùng bảng giá, chức năng gán bảng giá bán sỉ cho từng khách hàng.
+ Cập nhật form báo cáo bán hàng theo nhóm hàng thân thiện người dùng.
Link download phần mềm bán lẻ, bán sỉ mới: http://goo.gl/Q1Q594
Link dự Phòng :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fshare.vn%2Ffile%2FS52MMYRORJ4P&h=fAQHxh1CO

Phiên bản sẽ được cập nhật trên toàn hệ thống vào trước 16h30 ngày 25/08/2016