lỗi khi add file data vào SQL manager Sever 2005

Chào các bạn , có bạn hỏi là khi add vào SQL Sever như bài hướng dẫn 


Tuy nhiên khi tác tác add file data như hướng dẫn thì bị lỗi :

Như hình 
Lỗi trên được xác định file của bạn add vào có vấn đề

Create failed for Database 'Compressed_DB'.  (Microsoft.SqlServer.Smo)
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
The file "E:Compressed_DB.mdf" is compressed but does not reside in a read-only database or filegroup. The file must be decompressed.
CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors. (Microsoft SQL Server, Error: 5118)"Tập tin được nén sai cách, Bạn làm theo thao tác như hình sau :

Chọn chuột phải vào tập tin data chọn Prope... Bỏ dấu check ở vi trí Compress...
( Nhớ chọn cả 2 file nhé bạn )
sau khi chọn thành công thì add file bình thường nhé bạn ! 

Chúc các bạn thành công