Cách sửa định dạng số trong giá nhập kho

Có bạn hỏi làm sao để sữa lại định dạng giá nhập kho !  Như hình

Trả lời :

 * Định nghĩa giá nhập kho được tính : = trung bình cộng của các lần nhập
tức là nếu bạn nhập 3 lần và giá khác nhau sẽ bằng trung bình cộng 3 lần đó / 3

sẽ có hiện tượng như hình trên  ( dạng : 47,041.3043đ) là : 43.042đ ( nhưng khi chia nó có số lẻ phía sau nên khi nhìn qua tưởng 47.000.000đ
làm sao để bỏ .0000 phía sau để khỏi nhìn nhầm nhỉ ?
ta làm như sau :

bạn vào (1)
C:\DanTriSoft\Pos 

tìm File (2) sys_Utility.4.exe

ngày cửa sổ (3) bấm "Save Fomat Grid"

và tìm (4) S10F_BC_ChiTietHangBanCoGiaVon ( hoặc bạn tìm báo cáo mà bạn muốn sửa )

ở vị trí (5) xóa hết những định dạng : .#### ( ở cuối dòng đó )

Sau khi bạn xóa xong bấm Lưu lại và chạy lại để check kết quả nhé

Nếu thắc mắc vui lòng liên hệ mình nhé
https://www.facebook.com/tinhyeuqbBài đăng được share bởi Anh Cao Trung Hiếu và được Update liên tục trên trang.

http://binhduong.dantrisoft.net/ - CN Dân Trí Soft  BÌNH DƯƠNG
http://chototdayroi.com/ - Nơi Mua Sắm Của Bạn