Kiểm tra lỗi trùng mã chính khi Imfort hàng hóa vào danh mục

Chào các ban , Thỉnh thoảng có bạn hỏi khi imfort hàng hóa vào danh mục hàng hóa có báo lỗi
và thông báo lỗi đó là gì ?
hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về thông báo lỗi này và hướng khắc phụcTạm dịch bông báo lỗi :

"Key chính không thể được thêm vì đã tồn tại trong table "..._Hanghoa" rồi "...

hoặc những thông báo tương tự như thế , chắc chắn sẽ lỗi Key chính nhé,

cũng nói thêm trên phần mềm có nhiều Danh mục sử dụng key chứ không riêng gì hàng hóa nhé 
( như Danh sách khách hàng , danh sách nhóm , danh sách dvt , ... Những danh sách đó đề có mã và nếu trùng mã đề có thông báo tương tự nhé )

- Do thông báo lỗi không xác định được lồi ở vị trí nào ( cột , dòng ) trên file Excel nên việc xác định này bạn phải làm trước và thủ công trên excel trước khi nhập vào để tránh hiện tượng lỗi tương tự.

- Để xác định mã trùng ta làm như sau :

+ Vào danh mục hệ thống đổ tất cả các mặt hàng mình đang có trong hệ thống ra Excel 

( Danh mục / danh sách hàng hóa / tìm kiếm / Export)

Lúc đó ta được file Excel ( các mã hàng đã có trong Phần mềm ) bạn coppy danh sách này vào một Sheets trên file chuẩn bị để imfort Vidụ danhsach


- Như hình trên ta cần  :

+ tạo một Sheets danhsach ( chỉ coppy mã qua đây nhé )
+ Insert thêm một cột phía sau mã hàng 2
+ thêm đoạn dò vào ( trong trường hợp này mình dùng Vlookup nhé

 =VLOOKUP(C4,danhsach!A:B,1,0)
 (Nếu bạn nào thắc mắc vì sao dùng công thức đó liên hệ mình : )

và như hình sẽ cho kết quả mã nào trùng nhé , Nếu bạn không tin vào kết quả bạn có thể coppy mã đó và check lại trên phần mềm để kiểm tra sự tồn tại của mã đó nhé

=> đến đây thì việc còn lại là check vào xóa mã trùng trên file excel nhé sau đó Imfort bình thường nhé bạn 

Từ những lỗi như trên mình có một vài lời khuyên cho các bạn thao tác nhập mã trên phần mềm nhé 
 1 . Hãy tạo mã hàng loạt trên excel trước và chỉ imfort khi nào hoàn thiện gần như 100% nhé ( hạn chế lần imfort vào phần mềm càng ít càng tốt để tránh trùng như trên )
2 . Trước khi Imfort ta phải kiểm tra sự tồn tại của mã đó trong hệ thống ( phải có một File excel làm cơ sỡ để tạo mã tiếp theo và so sánh mã trước khi đưa lên nhé 


với 2 chú ý trên hi vọng các bạn làm thành công nhé