Cách nhập hàng từ Excel bằng hình ảnh

Do một số bạn hỏi cách nhập hàng ( dù xem bằng video ) hướng dẫn vẫn không làm được

hôm này , mình giới thiệu cách nhập hàng ( dự liệu ban đầu ) bằng Excel - có hình đi kèm nhé

Để chuẩn bị bạn vào 

DANH MỤC HỆ THỐNG / NHẬP TỪ FILE EXCEL


MỤC 3: ta chọn : DANH MỤC HÀNG HÓA  ( để nhập danh mục hàng hóa vào CSDL ban đầu )


MỤC 4 : chọn đường dẫn tới file excel ( mà bạn làm trước ) - nhớ lấy File Excel mẫu đi kèm phần mềm nhé
( mặc đinh là : C:\DanTriSoft\Pos )

MỤC 5 : Chọn SHEETS chưa dự liệu bạn muốn Imfort
MỤC 6: Chon vùng trong file muốn Imfort nhé ( mặc định là từ A15 đến ... ô cuối cùng mà bạn muốn đưa vào nhé)

Sau đó chỉ OK và lưu lại -  khi nào phần mềm báo " ĐÃ LƯU THÀNH CÔNG"  là bạn đã hoàn thành việc nhập từ File Excel vào rồi nhé

Chúc bạn thành công

Nếu trong quá trìh làm bạn làm không được vui lòng

Gọi : Anh Đông - 0988 123 126 để được hướng dẫn
hoặc Facebook:

https://www.facebook.com/tinhyeuqb để được hợ trợ online nhévà xem lại bằng hình