Driver Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 cho Win XP 32 và 64 bit in Driver

Sản phẩm của Microsoft Corporation –  Phần mềm miễn phí

    Microsoft .NET Framework là một thành phần rất cần thiết để chạy nhiều ứng dụng hiện nay, vì vậy bạn thực sự nên cài đặt nó trên hệ thống của mình. Đây là phiên bản Driver Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 dành cho hệ điều hành Win XP 32 và 64 bit.

Thông số kỹ thuật

Tiêu đề:
– .NET Framework Version 2.0 SP2
– .NET Framework Version 2.0 SP2 64 bit
Filename:
– NetFx20SP1_x86.exe
– NetFx20SP2_x64.exe
Kích thước tập tin: 23.8MB vs 46,2 MB
Yêu cầu hệ thống: Hệ điều hành Windows XP
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ
Giấy phép: Phần mềm miễn phí
Ngày thêm vào: 22 tháng 11 2007
Tác giả: Microsoft Corporation
www.microsoft.com
Trang chủ: msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx

Mô tả

.NET Framework là một nền tảng thực thi ứng dụng bao gồm 2 phần chính là máy ảo Common Language Runtime (CLR) và tập hợp các thư viện lập trình lớn (như thư viện lập trình giao diện, thư viện truy cập dữ liệu, thư viện mã hóa, kết nối cơ sở dữ liệu, truyền thông mạng, ứng dụng web, giải thuật và nhiều thứ khác).
.NET Framework được tạo ra bởi Microsoft với mục đích cung cấp cho các nhà phát triển môi trường tuyệt vời giúp xây dựng, triển khai ứng dụng dành cho hệ điều hành Windows. Phiên bản đầu tiên của .NET Framework 1 được phát hành ra công chúng vào tháng 2 năm 2002 dành cho các hệ điều hành Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 và Windows XP.
Cách nhận biết đã cài đặt thành công driver Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 chưa
Cách nhận biết đã cài đặt thành công driver Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 chưa
Nhờ Microsoft .NET Framework, bạn sẽ không còn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng để chạy các ứng dụng .NET, vì vậy bạn chắc chắn nên cài đặt nó trên hệ thống của mình. Hơn nữa, việc cài đặt là rất dễ dàng: chỉ cần chạy tập tin và thực hiện theo các bước của wizard.

Cải tiến ở driver Microsoft .NET Framework 2.0 SP2

Trước tiên ta cần tìm hiểu chức năng của driver .NET Framework 2.0: Phiên bản .NET Framework 2.0 cải thiện hiệu suất cùng khả năng mở rộng của các ứng dụng với bộ nhớ đệm, triển khai ứng dụng ClickOnce, hỗ trợ cho các mảng mở rộng của trình duyệt Web, thiết bị có trình điều khiển ASP.NET 2.0 và dịch vụ.
Phiên bản .NET Framework 2.0 SP2 cung cấp các bản cập nhật để sửa chữa những vấn đề được phát hiện sau khi phát hành .NET Framework 2.0. Ngoài ra, phiên bản này cho phép cải thiện hiệu suất và tính năng hỗ trợ điều kiện tiên quyết chodriver .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

Nhược điểm

  • .NET Framework 2.0 SP2 không có giao diện người dùng chuẩn nên người sử dụng chỉ có thể biết mình đã cài đặt phiên bản nào thông qua mục Gỡ bỏ phần mềm ở Control Panel.