Bộ cài Microsoft Office 2007 full – phầm mềm soạn thảo văn bản chuyên nghiệp
I/ Giới thiệu
Chắc cũng không cần giới thiệu nhiều nhỉ, bộ phần mềm này quá quen thuộc đối với dân văn phòng. Hỗ trợ làm việc tại cơ quan, ở nhà hay tại trường học một cách linh hoạt. Microsoft

Office là bộ ứng dụng văn phòng được dùng bởi hàng triệu người trên khắp thế giới


II/ Link download
Trọn bộ 2007 

Link 1: https://drive.google.com/file/d/0B7hrFg34XFj9X2tJUi1Pa0ctOTg/view?usp=sharing
Link 2: https://docs.google.com/file/d/0B9KBFREMM2T0UEVsLWxXbjQ4YTQ/edit?usp=sharing