Sql là gì ?Chức năng và câu lệnh truy vấn trong Sql


Sql là gì ?

SQL  nó được viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Sql được thiết kế để quản lý dữ liệu trong 1 hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)
Sql là gì ???
Sql là gì ???

Lịch sử của Sql
 • Năm 1970 : Dr. Edgar F. “Ted” Codd của IBM  là cha đẻ của Cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database). Ông miêu tả một mô hình quan hệ (Relational Model) cho các Database.
 • Năm 1974 : Sql Structured Query Language  ra đời
 • Năm 1978 : IBM tiếp tục phát triển ý tưởng của Codd và công bố một sản phẩm tên là System/R.
 • Năm 1986  : IBM phát triển nguyên mẫu đầu tiên về Relation Database và được chuẩn hóa bởi ANSI. Relation Database đầu tiên được công bố là Relational Software và sau đó là Oracle.
Tham khảo : iCloud là gì

Chức năng của Sql là gì ?

 • Sql có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh.
 • Sql người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS.
 • Sql cho phép người dùng miêu tả dữ liệu.
 • Sql cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.
 • Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng.
 • Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database.
 • Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

Câu lệnh truy vấn trong Sql là gì ?


sql là gì và tác dụng
tác dụng của sql là gì
Tham khảo: khóa học wordpress tại Hà Nội
* Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL
 • Lệnh CREATE: Tạo một bảng, một View của bảng, hoặc đối tượng khác trong Database.
 • Lệnh ALTER: Sửa đổi một đối tượng Database đang tồn tại, ví dụ như một bảng.
 • Lệnh: Xóa toàn bộ một bảng, một View của bảng hoặc đối tượng khác trong một Database.
* Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu DCL
 • Lệnh GRANT: Trao một quyền tới người dùng.
 • Lệnh REVOKE: Thu hồi quyền đã trao cho người dùng.
Trên đây là tổng hợp của mình về Sql là gì ? Chức năng của Sql là gì ,Nó có câu lệnh truy vấn như thế nào ? Mong bài viết của mình chia sẻ ở trên sẽ giúp ích nhiều trong quá trình hoc tập của các bạn. Chúc các bạn luôn thành công !!!