Dân Trí Soft: Hướng Dẫn Tạo Mới Dữ Liệu (Xóa tất cả dữ liệu mẫu của phần mềm)