Quy trình triển khai thực tế phần mềm Dân Trí Soft thường áp dụng.

Chú ý: Hướng dẫn bên dưới là hướng dẫn trọn bộ phần mềm Dân Trí Soft (bản full); trên thực tế nếu bạn chỉ quan tâm đến gói STARTUP hay gói PRO thì bạn click vào link dưới để tập trung hơn, tiết kiệm thời gian hơn:

Bước 1: Cài đặt phần mềm.
+ Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): xem hướng dẫn.
+ Phần mềm cafe, nhà hàng: xem hướng dẫn
+ Phần mềm karaoke, bide: xem hướng dẫn

Bước 2: Tạo mới cơ sở dữ liệu & đặt tên cửa hàng vào phần mềm.

Bước 3: Khai báo module danh mục.
+ Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): xem hướng dẫn.
               >>> Xem khai báo hàng hóa với lĩnh vực đa đơn vị tính, danh mục màu/size: xem hướng dẫn (vd: tạp hóa vừa bán lon, bán lock, bán thùng; nhà thuốc tây vừa bán viên, bán vỉ, bán hộp)
+ Phần mềm cafe, nhà hàng: xem hướng dẫn
+ Phần mềm karaoke, bida: xem hướng dẫn

Bước 4: Hướng dẫn module quản lý bán hàng.
+ Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): xem hướng dẫn.
Xem hướng dẫn cách thiết lập bán hàng bằng mã vạch: xem hướng dẫn.
+ Phần mềm cafe, nhà hàng: xem hướng dẫn
+ Phần mềm karaoke, bide: xem hướng dẫn

Bước 5: Hướng dẫn module quản lý tồn kho.
+ Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): xem hướng dẫn.
+ Phần mềm cafe, nhà hàng: xem hướng dẫn
+ Phần mềm karaoke, bida: xem hướng dẫn

Bước 6: Hướng dẫn tạo mới user, đổi mật khẩu, phân quyền trong module Hệ thống.

Bước 7: Hướng dẫn module quản lý thu chi.

Bước 8: Hướng dẫn module quản lý khuyến mãi – thẻ VIP.

Bước 9: Hướng dẫn module quản lý mua hàng.

Bước 10. Hướng dẫn module báo cáo quản trị.

Bước 11: Cấu hình máy in hóa đơn
+ Phần mềm bán lẻ, bán sỉ (POS): xem hướng dẫn.
+ Phần mềm cafe, nhà hàng: xem hướng dẫn
+ Phần mềm karaoke, bide: xem hướng dẫn

Bước 12: Cài đặt máy clients theo mô hình server (máy chủ) - clients (máy trạm): Xem hướng dẫn